Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Pokles 112 898 200 Kč 75 132 260 Kč 67 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 135 315 Kč 17 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 20 670 900 Kč 14 613 330 Kč 71 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 839 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 5 440 476 Kč 46 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 668 800 Kč 83 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 76 748 500 Kč 53 434 597 Kč 70 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 668 800 Kč 83 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 668 800 Kč 83 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 668 800 Kč 83 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 14 134 170 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 14 134 170 Kč 71 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 14 134 170 Kč 71 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 479 160 Kč 73 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 15 000 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 5 422 729 Kč 46 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 101 691 Kč 51 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 101 691 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 890 627 Kč 54 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 890 627 Kč 54 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 135 315 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 135 315 Kč 45 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 135 315 Kč 45 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 075 997 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 075 997 Kč 83 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 075 997 Kč 83 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 867 691 Kč 25 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 180 895 Kč 18 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 180 895 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 686 796 Kč 27 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 686 796 Kč 27 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 69 168 500 Kč 49 716 944 Kč 72 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 893 118 Kč 22 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 893 118 Kč 22 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 457 499 Kč 38 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 457 499 Kč 38 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 378 329 Kč 38 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 378 329 Kč 38 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 47 214 304 Kč 78 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 47 214 304 Kč 78 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 698 106 Kč 41 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 698 106 Kč 41 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Pokles 112 898 200 Kč 75 132 260 Kč 67 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 41 350 752,39 Kč
360000042 15.01.2021 1 840 459,68 Kč
360000076 08.02.2021 75 263,94 Kč
360000063 08.02.2021 25 565,42 Kč
360000062 08.02.2021 2 071 090,49 Kč
950000012 01.03.2021 -2 071 090,49 Kč
950000014 01.03.2021 -75 263,94 Kč
950000008 01.03.2021 1 840 459,68 Kč
950000013 01.03.2021 25 565,42 Kč
950000008 01.03.2021 -1 840 459,68 Kč
950000013 01.03.2021 -25 565,42 Kč
950000012 01.03.2021 2 071 090,49 Kč
950000014 01.03.2021 75 263,94 Kč
360000108 10.03.2021 4 222 889,03 Kč
360000109 10.03.2021 188 159,84 Kč
360000045 07.04.2021 33 600,19 Kč
360000044 07.04.2021 150 527,87 Kč
360000042 07.04.2021 3 573 681,15 Kč
360000098 10.05.2021 94 705,61 Kč
360000219 27.05.2021 17 156,37 Kč
360000218 27.05.2021 39 099,06 Kč
360000095 09.06.2021 63 525,00 Kč
360000099 09.06.2021 150 527,87 Kč
360000098 09.06.2021 124 576,84 Kč
360000097 09.06.2021 5 445 965,64 Kč
360000044 07.07.2021 241 357,14 Kč
360000051 07.07.2021 37 547,06 Kč
360000050 07.07.2021 188 159,84 Kč
360000048 07.07.2021 4 695 314,04 Kč
360000045 07.07.2021 145 684,00 Kč
360000089 10.08.2021 40 057,38 Kč
360000088 10.08.2021 301 055,74 Kč
360000084 10.08.2021 147 378,00 Kč
360000083 10.08.2021 5 604 397,63 Kč
360000115 08.09.2021 52 108,13 Kč
360000114 08.09.2021 338 687,71 Kč
360000113 08.09.2021 6 001 074,50 Kč
360000092 11.10.2021 5 056 879,01 Kč
360000100 11.10.2021 45 570,50 Kč
360000099 11.10.2021 338 687,71 Kč
CENTRA a.sARES 4 296 792,35 Kč
360000095 10.05.2021 4 146 264,48 Kč
360000097 10.05.2021 150 527,87 Kč
"Etincelle, o.s."ARES 518 417,70 Kč
360000110 27.01.2021 88 320,00 Kč
950000036 01.03.2021 88 320,00 Kč
950000036 01.03.2021 -88 320,00 Kč
360000240 24.03.2021 88 320,00 Kč
360000268 26.03.2021 113 925,90 Kč
360000215 28.04.2021 113 925,90 Kč
360000217 27.05.2021 113 925,90 Kč
MDhappy s.r.o.ARES 278 595,00 Kč
360000278 26.05.2021 97 700,00 Kč
360000403 30.09.2021 98 010,00 Kč
360000081 08.10.2021 82 885,00 Kč
Affect, s.r.o.ARES 237 160,00 Kč
360000220 15.09.2021 203 280,00 Kč
360000383 27.09.2021 33 880,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 96 800,00 Kč
360000154 13.10.2021 96 800,00 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 95 106,00 Kč
360000204 15.10.2021 95 106,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 82 140,00 Kč
360000064 04.05.2021 82 140,00 Kč
AVD, s.r.o.ARES 78 000,00 Kč
360000173 10.09.2021 78 000,00 Kč
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.ARES 68 473,90 Kč
360000208 21.06.2021 43 245,40 Kč
360000291 28.07.2021 25 228,50 Kč
Ing. Špaňhel JiříARES 60 000,00 Kč
360000109 27.01.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 -60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 60 000,00 Kč
950000021 15.02.2021 -60 000,00 Kč
Jan KunešARES 29 507,06 Kč
360000014 01.06.2021 2 722,50 Kč
360000310 29.06.2021 6 696,14 Kč
360000014 03.08.2021 6 696,14 Kč
360000274 27.08.2021 6 696,14 Kč
360000380 27.09.2021 6 696,14 Kč
VERB GROUP s.r.o.ARES 9 741,00 Kč
360000144 15.06.2021 9 741,00 Kč
Pauer VítARES 8 500,00 Kč
360000153 13.10.2021 8 500,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 2 979,00 Kč
360000043 02.03.2021 2 979,00 Kč
PREměření, a.s.ARES 1 340,00 Kč
360000082 25.01.2021 1 340,00 Kč
950000011 01.03.2021 1 340,00 Kč
950000011 01.03.2021 -1 340,00 Kč
M.O.Z. Consult s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000048 05.02.2021 479 160,00 Kč
950000007 01.03.2021 479 160,00 Kč
950000007 01.03.2021 -479 160,00 Kč
950000084 30.03.2021 -479 160,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 47 214 304,40 Kč