Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 1 242 819 Kč 68 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 17 957 299 Kč 76 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Pokles 9 267 800 Kč 6 804 702 Kč 73 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 78 207 500 Kč 69 188 458 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 455 875 Kč 76 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 786 955 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 286 499 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 64 477 139 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská energetika, a.s.ARES 465 921,00 Kč
360000056 05.02.2021 14 740,00 Kč
360000060 05.02.2021 5 000,00 Kč
360000058 05.02.2021 5 640,00 Kč
360000057 05.02.2021 14 290,00 Kč
360000098 10.02.2021 3 210,00 Kč
360000151 16.02.2021 8 910,00 Kč
950000019 01.03.2021 8 910,00 Kč
950000021 01.03.2021 14 740,00 Kč
950000023 01.03.2021 5 640,00 Kč
950000019 01.03.2021 -8 910,00 Kč
950000021 01.03.2021 -14 740,00 Kč
950000023 01.03.2021 -5 640,00 Kč
950000020 01.03.2021 3 210,00 Kč
950000022 01.03.2021 14 290,00 Kč
950000030 01.03.2021 5 000,00 Kč
950000020 01.03.2021 -3 210,00 Kč
950000022 01.03.2021 -14 290,00 Kč
950000030 01.03.2021 -5 000,00 Kč
360000021 02.03.2021 14 290,00 Kč
360000020 02.03.2021 5 640,00 Kč
360000051 04.03.2021 1 170,00 Kč
360000055 04.03.2021 12 940,00 Kč
360000053 04.03.2021 2 640,00 Kč
360000052 04.03.2021 1 510,00 Kč
360000106 10.03.2021 3 210,00 Kč
360000123 12.03.2021 2 500,00 Kč
360000179 16.03.2021 4 240,00 Kč
360000178 16.03.2021 52 090,00 Kč
360000195 23.03.2021 2 500,00 Kč
360000290 30.03.2021 5 640,00 Kč
360000289 30.03.2021 14 290,00 Kč
360000091 12.04.2021 8 910,00 Kč
360000090 12.04.2021 3 210,00 Kč
360000143 21.04.2021 2 500,00 Kč
360000065 04.05.2021 14 740,00 Kč
360000124 12.05.2021 3 210,00 Kč
360000136 13.05.2021 8 910,00 Kč
360000227 21.05.2021 2 500,00 Kč
360000282 26.05.2021 3 560,00 Kč
360000281 26.05.2021 468,00 Kč
360000280 26.05.2021 13 760,00 Kč
360000064 08.06.2021 4 560,00 Kč
360000063 08.06.2021 1 074,00 Kč
360000131 11.06.2021 3 210,00 Kč
360000311 29.06.2021 2 500,00 Kč
360000072 08.07.2021 213,00 Kč
360000070 08.07.2021 5 450,00 Kč
360000069 08.07.2021 2 153,00 Kč
360000067 08.07.2021 1 650,00 Kč
360000189 22.07.2021 2 830,00 Kč
360000188 22.07.2021 2 037,00 Kč
360000047 05.08.2021 2 600,00 Kč
360000049 05.08.2021 5 450,00 Kč
360000048 05.08.2021 12 096,00 Kč
360000285 31.08.2021 2 830,00 Kč
360000284 31.08.2021 54,00 Kč
360000023 02.09.2021 5 450,00 Kč
360000044 06.09.2021 12 180,00 Kč
360000060 07.09.2021 2 600,00 Kč
360000059 07.09.2021 1 650,00 Kč
360000062 07.09.2021 959,00 Kč
360000061 07.09.2021 13 760,00 Kč
360000241 16.09.2021 4 560,00 Kč
360000203 15.10.2021 5 450,00 Kč
360000202 15.10.2021 12 180,00 Kč
360000201 15.10.2021 2 600,00 Kč
360000188 18.10.2021 2 830,00 Kč
360000100 04.11.2021 12 180,00 Kč
360000099 04.11.2021 2 830,00 Kč
360000098 04.11.2021 4 435,00 Kč
360000074 05.11.2021 5 450,00 Kč
360000194 15.11.2021 2 600,00 Kč
360000202 15.11.2021 9 230,00 Kč
360000030 01.12.2021 2 830,00 Kč
360000044 02.12.2021 5 450,00 Kč
360000070 03.12.2021 12 180,00 Kč
360000142 07.12.2021 980,00 Kč
360000141 07.12.2021 13 760,00 Kč
360000140 07.12.2021 2 600,00 Kč
360000139 07.12.2021 1 650,00 Kč
360000245 14.12.2021 4 560,00 Kč
360000243 14.12.2021 12 982,00 Kč
360000425 20.12.2021 2 830,00 Kč
360000721 27.12.2021 2 600,00 Kč
360000723 27.12.2021 5 450,00 Kč
360000722 27.12.2021 12 180,00 Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 29 184,70 Kč
360000279 26.05.2021 14 592,35 Kč
360000259 27.07.2021 14 592,35 Kč
PREdistribuce, a.s.ARES 8 000,00 Kč
360000345 25.10.2021 8 000,00 Kč
950000023 25.10.2021 8 000,00 Kč
950000023 25.10.2021 -8 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 503 105,70 Kč