Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 1 242 819 Kč 68 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 17 957 299 Kč 76 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Pokles 9 267 800 Kč 6 804 702 Kč 73 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 78 207 500 Kč 69 188 458 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 455 875 Kč 76 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 786 955 Kč 73 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 286 499 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 64 477 139 Kč 91 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 96 845 021 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 486 525,00 Kč
360000059 05.02.2021 39 949,00 Kč
360000103 10.02.2021 31 450,00 Kč
360000102 10.02.2021 4 820,00 Kč
360000101 10.02.2021 1 780,00 Kč
360000099 10.02.2021 3 890,00 Kč
950000026 01.03.2021 -1 780,00 Kč
950000028 01.03.2021 -31 450,00 Kč
950000024 01.03.2021 3 890,00 Kč
950000027 01.03.2021 4 820,00 Kč
950000029 01.03.2021 39 949,00 Kč
950000024 01.03.2021 -3 890,00 Kč
950000027 01.03.2021 -4 820,00 Kč
950000029 01.03.2021 -39 949,00 Kč
950000026 01.03.2021 1 780,00 Kč
950000028 01.03.2021 31 450,00 Kč
360000159 05.03.2021 -12 870,00 Kč
360000105 10.03.2021 15 400,00 Kč
360000104 10.03.2021 3 890,00 Kč
360000103 10.03.2021 9 060,00 Kč
360000079 10.03.2021 4 720,00 Kč
950000078 26.03.2021 -4 693,00 Kč
360000034 06.04.2021 -560,00 Kč
360000080 09.04.2021 3 890,00 Kč
360000078 09.04.2021 19 740,00 Kč
360000077 09.04.2021 4 720,00 Kč
360000082 09.04.2021 18 760,00 Kč
360000081 09.04.2021 5 910,00 Kč
360000214 27.04.2021 124,00 Kč
360000120 12.05.2021 1 870,00 Kč
360000123 12.05.2021 3 890,00 Kč
360000122 12.05.2021 31 450,00 Kč
360000121 12.05.2021 4 720,00 Kč
360000116 10.06.2021 4 720,00 Kč
360000119 10.06.2021 3 890,00 Kč
360000118 10.06.2021 9 060,00 Kč
360000117 10.06.2021 15 400,00 Kč
360000187 17.06.2021 2 247,00 Kč
360000024 02.07.2021 -6 575,00 Kč
360000101 12.07.2021 4 720,00 Kč
360000100 12.07.2021 210,00 Kč
360000099 12.07.2021 4 470,00 Kč
360000104 12.07.2021 3 890,00 Kč
360000102 12.07.2021 19 740,00 Kč
360000127 13.07.2021 -23 165,00 Kč
360000220 15.07.2021 14 000,00 Kč
360000115 11.08.2021 31 450,00 Kč
360000114 11.08.2021 4 720,00 Kč
360000113 11.08.2021 1 870,00 Kč
360000111 11.08.2021 210,00 Kč
360000116 11.08.2021 3 890,00 Kč
360000191 18.08.2021 21 639,00 Kč
360000217 20.08.2021 -6 389,00 Kč
950000025 03.09.2021 -15 552,00 Kč
360000170 10.09.2021 4 720,00 Kč
360000169 10.09.2021 21 460,00 Kč
360000168 10.09.2021 7 720,00 Kč
360000172 10.09.2021 2 660,00 Kč
360000171 10.09.2021 210,00 Kč
300000098 21.09.2021 -5 880,00 Kč
360000156 13.10.2021 4 720,00 Kč
360000158 13.10.2021 2 660,00 Kč
360000157 13.10.2021 19 740,00 Kč
360000199 15.10.2021 210,00 Kč
360000198 15.10.2021 14 000,00 Kč
360000200 15.10.2021 4 470,00 Kč
360000135 10.11.2021 1 870,00 Kč
360000133 10.11.2021 210,00 Kč
360000132 10.11.2021 2 660,00 Kč
360000137 10.11.2021 31 450,00 Kč
360000136 10.11.2021 4 720,00 Kč
360000173 10.12.2021 2 660,00 Kč
360000176 10.12.2021 210,00 Kč
360000172 10.12.2021 4 720,00 Kč
360000175 10.12.2021 21 460,00 Kč
360000174 10.12.2021 7 720,00 Kč
360000715 27.12.2021 2 660,00 Kč
360000719 27.12.2021 19 740,00 Kč
360000718 27.12.2021 4 470,00 Kč
360000717 27.12.2021 14 000,00 Kč
360000716 27.12.2021 210,00 Kč
360000720 27.12.2021 4 720,00 Kč
Správa služeb hlavního města PrahyARES 94 454,49 Kč
360000008 03.05.2021 94 454,49 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 580 979,49 Kč