Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 89 607 124 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 176 716 Kč 10 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 15 094 600 Kč 64 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Pokles 9 267 800 Kč 6 636 243 Kč 72 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 78 207 500 Kč 66 057 822 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 84 368 Kč 42 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 84 368 Kč 42 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 84 368 Kč 42 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 593 176 Kč 64 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 706 276 Kč 64 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 706 276 Kč 64 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 618 496 Kč 72 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 124 151 Kč 62 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 124 151 Kč 62 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 040 903 Kč 93 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 040 903 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 176 716 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 176 716 Kč 13 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 176 716 Kč 13 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 458 962 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 458 962 Kč 82 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 458 962 Kč 82 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 131 967 Kč 38 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 180 895 Kč 36 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 180 895 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 951 072 Kč 38 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 951 072 Kč 38 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 61 664 786 Kč 87 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 941 200 Kč 893 118 Kč 30 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 941 200 Kč 893 118 Kč 30 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 535 179 Kč 45 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 535 179 Kč 45 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 462 504 Kč 46 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 462 504 Kč 46 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 58 809 268 Kč 94 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 58 809 268 Kč 94 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 889 131 Kč 52 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 889 131 Kč 52 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 89 607 124 Kč 77 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 746 783,68 Kč
360000078 08.02.2021 23 339,08 Kč
360000081 08.02.2021 115 192,00 Kč
360000080 08.02.2021 66 792,00 Kč
360000079 08.02.2021 96 013,50 Kč
950000017 01.03.2021 -96 013,50 Kč
950000037 01.03.2021 -115 192,00 Kč
950000016 01.03.2021 23 339,08 Kč
950000018 01.03.2021 66 792,00 Kč
950000016 01.03.2021 -23 339,08 Kč
950000018 01.03.2021 -66 792,00 Kč
950000017 01.03.2021 96 013,50 Kč
950000037 01.03.2021 115 192,00 Kč
360000034 02.03.2021 37 185,71 Kč
360000042 02.03.2021 85 099,91 Kč
360000041 07.04.2021 39 076,95 Kč
360000047 07.07.2021 8 055,70 Kč
360000046 07.07.2021 21 633,59 Kč
360000052 07.07.2021 16 407,60 Kč
360000086 10.08.2021 77 615,45 Kč
360000085 10.08.2021 99 395,45 Kč
360000111 08.09.2021 29 603,86 Kč
360000093 11.10.2021 31 372,88 Kč
FLORAVIL, s.r.o.ARES 108 893,95 Kč
360000224 21.05.2021 108 893,95 Kč
CULI PRESS Petr JurníčekARES 37 439,88 Kč
360000173 16.06.2021 14 432,88 Kč
360000187 18.10.2021 23 007,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 893 117,51 Kč