Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Pokles 112 898 200 Kč 63 966 603 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 121 910 Kč 15 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 20 670 900 Kč 10 845 458 Kč 52 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 839 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 4 850 347 Kč 41 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 76 748 500 Kč 46 763 545 Kč 61 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 479 160 Kč 73 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 15 000 Kč 5 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 4 832 600 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 268 692 Kč 22 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 268 692 Kč 22 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 97 671 Kč 49 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 97 671 Kč 49 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 336 971 Kč 48 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 336 971 Kč 48 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 753 588 Kč 22 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 603 548 Kč 24 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 603 548 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 69 168 500 Kč 43 401 390 Kč 63 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 838 738 Kč 21 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 838 738 Kč 21 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 433 131 Kč 36 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 433 131 Kč 36 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 350 709 Kč 35 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 350 709 Kč 35 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 41 148 010 Kč 68 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 41 148 010 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 555 215 Kč 33 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 555 215 Kč 33 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Pokles 112 898 200 Kč 63 966 603 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 268 691,63 Kč
360000078 08.02.2021 10 757,99 Kč
950000016 01.03.2021 10 757,99 Kč
950000016 01.03.2021 -10 757,99 Kč
360000035 02.03.2021 22 516,89 Kč
360000034 02.03.2021 14 465,80 Kč
360000041 07.04.2021 17 395,44 Kč
360000052 07.07.2021 12 913,36 Kč
360000047 07.07.2021 6 569,33 Kč
360000046 07.07.2021 32 279,41 Kč
360000111 08.09.2021 35 480,95 Kč
360000109 08.09.2021 116 312,46 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 268 691,63 Kč