Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Pokles 112 878 200 Kč 34 241 667 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 81 697 Kč 10 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 20 670 900 Kč 5 202 214 Kč 25 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 1 798 279 Kč 15 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 76 728 500 Kč 27 109 477 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 629 200 Kč 479 160 Kč 76 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 1 780 532 Kč 15 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 78 727 Kč 52 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 78 727 Kč 52 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 34 806 Kč 17 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 34 806 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 601 863 Kč 18 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 601 863 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 524 656 Kč 15 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 374 616 Kč 15 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 374 616 Kč 15 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 69 168 500 Kč 24 839 561 Kč 36 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 571 593 Kč 14 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 571 593 Kč 14 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 286 364 Kč 24 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 286 364 Kč 24 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 256 444 Kč 26 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 256 444 Kč 26 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 23 178 886 Kč 38 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 23 178 886 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 475 405 Kč 28 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 475 405 Kč 28 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 620 000 Kč 590 000 Kč 95 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
241 241 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
241 241 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 113 598 700 Kč Pokles 112 878 200 Kč 34 241 667 Kč 30 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 3322 (Zachování a obnova kulturních památek), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč