Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 82 820 614 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 163 311 Kč 9 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 15 009 351 Kč 63 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 6 022 799 Kč 51 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 75 707 500 Kč 59 983 410 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 65 500 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 65 500 Kč 33 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 65 500 Kč 33 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 6 005 052 Kč 51 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
5151 Studená voda 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 101 691 Kč 51 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 101 691 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 5 469 630 Kč 61 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 5 469 630 Kč 61 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 163 311 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 163 311 Kč 12 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 163 311 Kč 12 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 317 392 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 317 392 Kč 93 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 317 392 Kč 93 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 055 483 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 180 895 Kč 18 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 180 895 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 874 588 Kč 35 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 874 588 Kč 35 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75 443 700 Kč Pokles 68 127 500 Kč 55 827 296 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000 000 Kč Pokles 2 941 200 Kč 893 118 Kč 30 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 941 200 Kč 893 118 Kč 30 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 498 409 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 498 409 Kč 42 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 423 054 Kč 42 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 423 054 Kč 42 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 53 142 127 Kč 88 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 53 142 127 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 82 820 614 Kč 71 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství a zeleně), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
INPROS PRAHA a.s.ARES 8 825 627,29 Kč
360000256 27.07.2021 3 547 033,95 Kč
360000244 25.08.2021 2 030 731,06 Kč
360000381 27.09.2021 3 149 904,52 Kč
360000381 27.09.2021 97 957,76 Kč
DAP. a.s.ARES 4 231 576,12 Kč
360000100 09.06.2021 3 272 330,47 Kč
360000276 27.08.2021 65 479,15 Kč
360000384 27.09.2021 520 009,60 Kč
360000018 01.11.2021 373 756,90 Kč
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.ARES 1 450 723,43 Kč
360000321 28.05.2021 1 450 723,43 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 14 507 926,84 Kč