Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Navýšení 115 898 200 Kč 82 820 614 Kč 71 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 841 000 Kč 163 311 Kč 9 %
Doprava 15 950 000 Kč Navýšení 23 670 900 Kč 15 009 351 Kč 63 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 849 743 Kč 40 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 6 022 799 Kč 51 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 75 707 500 Kč 59 983 410 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
Celkem 19 455 000 Kč Navýšení 27 432 000 Kč 16 235 113 Kč 59 %