Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (ORG 410000) / 2021

Název:
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 113 598 700 Kč Pokles 112 908 200 Kč 16 338 913 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 68 293 Kč 9 %
Doprava 15 950 000 Kč Pokles 15 670 900 Kč 479 160 Kč 3 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 105 000 Kč 2 105 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 750 000 Kč Navýšení 11 767 800 Kč 908 326 Kč 8 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 82 993 700 Kč Pokles 82 514 500 Kč 14 883 134 Kč 18 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 331 100 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 331 100 Kč 19 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 331 100 Kč 19 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 19 455 000 Kč 19 455 000 Kč 331 100 Kč 2 %