Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové (ORG 400021) / 2021

Název:
Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové (400021)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %