Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 400020 (ORG 400020) / 2021

Název:
400020 (400020)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč 0 Kč -310 532 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč 0 Kč -310 532 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč 0 Kč -310 532 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč -20 976 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -20 976 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč -310 532 Kč - - - -