Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 26 722 300 Kč 21 905 064 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 26 609 000 Kč 21 791 774 Kč 82 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Pokles 113 300 Kč 113 290 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 9 905 000 Kč Pokles 2 698 600 Kč 335 798 Kč 12 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč 855 000 Kč 307 340 Kč 36 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 307 340 Kč 36 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 1 320 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 320 000 Kč 28 458 Kč 2 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 900 000 Kč Pokles 523 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 523 600 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 33 150 000 Kč Pokles 22 483 800 Kč 20 313 034 Kč 90 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 42 607 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 42 607 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 250 000 Kč Pokles 34 500 Kč 34 485 Kč 100 %
440 440 250 000 Kč Pokles 34 500 Kč 34 485 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 681 950 Kč 79 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 681 950 Kč 79 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč Navýšení 18 462 000 Kč 18 427 584 Kč 100 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 462 000 Kč 18 427 584 Kč 100 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč Pokles 175 500 Kč 2 828 Kč 2 %
440 440 210 000 Kč Pokles 175 500 Kč 2 828 Kč 2 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 685 000 Kč Pokles 1 398 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 1 398 300 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0 Kč 26 079 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 26 079 Kč - - - -
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 142 942 Kč 97 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 916 942 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 916 942 Kč 97 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 350 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Pokles 113 300 Kč 113 290 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 103 300 Kč 103 290 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 103 300 Kč 103 290 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
Celkem 44 505 000 Kč Pokles 26 722 300 Kč 21 905 064 Kč 82 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
SILETI CZ s.r.o.ARES 270 000,00 Kč
360000069 03.12.2021 80 000,00 Kč
360000376 17.12.2021 190 000,00 Kč
architekti ADIKON, s.r.o.ARES 268 620,00 Kč
360000073 07.06.2021 30 250,00 Kč
360000254 27.07.2021 30 250,00 Kč
360000394 29.09.2021 157 300,00 Kč
360000369 26.10.2021 24 200,00 Kč
360000241 14.12.2021 26 620,00 Kč
AGROPROJEKT Praha s.r.o.ARES 148 225,00 Kč
360000241 29.04.2021 148 225,00 Kč
PRAGABUILDING spol. s r. o.ARES 118 483,20 Kč
360000185 17.06.2021 118 483,20 Kč
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.ARES 118 459,00 Kč
360000073 05.11.2021 118 459,00 Kč
EuroGV, spol. s r. o.ARES 116 740,80 Kč
360000243 30.04.2021 116 740,80 Kč
GEOKING s.r.o.ARES 116 014,80 Kč
360000377 27.09.2021 116 014,80 Kč
GEO-STEFI, s.r.o.ARES 115 216,20 Kč
360000375 17.12.2021 115 216,20 Kč
Ing.Viktor Kouřílek - VIKOARES 96 195,00 Kč
360000371 26.10.2021 13 915,00 Kč
360000379 17.12.2021 82 280,00 Kč
PROARCH, společnost s ručením omezenýmARES 85 426,00 Kč
360000320 28.05.2021 19 360,00 Kč
360000370 26.10.2021 66 066,00 Kč
ERGOWORK s.r.o.ARES 58 080,00 Kč
360000098 12.07.2021 58 080,00 Kč
S.I.K.,spol. s r.o.ARES 57 354,00 Kč
360000378 17.12.2021 57 354,00 Kč
Ing. Václav FormanARES 52 375,00 Kč
360000107 08.09.2021 52 375,00 Kč
ASKdesign s.r.o.ARES 42 350,00 Kč
360000291 15.12.2021 42 350,00 Kč
EKO light s.r.o.ARES 13 915,00 Kč
360000223 21.05.2021 13 915,00 Kč
GNOSIS spol. s r.o.ARES 2 983,00 Kč
360000390 26.11.2021 2 983,00 Kč
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 1 513,00 Kč
360000374 29.11.2021 1 513,00 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 0,29 Kč
360000377 17.12.2021 181 500,00 Kč
360000380 17.12.2021 77 786,00 Kč
950000143 31.12.2021 0,29 Kč
950000107 31.12.2021 -77 786,00 Kč
950000106 31.12.2021 -181 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 681 950,29 Kč