Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 30 559 300 Kč 14 015 722 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 29 549 300 Kč 13 902 432 Kč 47 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 113 290 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 9 905 000 Kč Pokles 3 986 600 Kč 28 458 Kč 1 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 33 150 000 Kč Pokles 24 053 500 Kč 12 746 474 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 860 994 Kč 40 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 860 994 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 11 785 152 Kč 63 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 11 785 152 Kč 63 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 685 000 Kč Pokles 2 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 2 855 000 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 127 500 Kč 96 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 901 500 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 901 500 Kč 95 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 113 290 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
Celkem 44 505 000 Kč Pokles 30 559 300 Kč 14 015 722 Kč 46 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
architekti ADIKON, s.r.o.ARES 217 800,00 Kč
360000073 07.06.2021 30 250,00 Kč
360000254 27.07.2021 30 250,00 Kč
360000394 29.09.2021 157 300,00 Kč
AGROPROJEKT Praha s.r.o.ARES 148 225,00 Kč
360000241 29.04.2021 148 225,00 Kč
PRAGABUILDING spol. s r. o.ARES 118 483,20 Kč
360000185 17.06.2021 118 483,20 Kč
EuroGV, spol. s r. o.ARES 116 740,80 Kč
360000243 30.04.2021 116 740,80 Kč
GEOKING s.r.o.ARES 116 014,80 Kč
360000377 27.09.2021 116 014,80 Kč
ERGOWORK s.r.o.ARES 58 080,00 Kč
360000098 12.07.2021 58 080,00 Kč
Ing. Václav FormanARES 52 375,00 Kč
360000107 08.09.2021 52 375,00 Kč
PROARCH, společnost s ručením omezenýmARES 19 360,00 Kč
360000320 28.05.2021 19 360,00 Kč
EKO light s.r.o.ARES 13 915,00 Kč
360000223 21.05.2021 13 915,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 860 993,80 Kč