Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 30 559 300 Kč 14 015 722 Kč 46 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 29 549 300 Kč 13 902 432 Kč 47 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 113 290 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 9 905 000 Kč Pokles 3 986 600 Kč 28 458 Kč 1 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 33 150 000 Kč Pokles 24 053 500 Kč 12 746 474 Kč 53 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 860 994 Kč 40 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 860 994 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 11 785 152 Kč 63 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 11 785 152 Kč 63 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 685 000 Kč Pokles 2 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 2 855 000 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 127 500 Kč 96 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 901 500 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 901 500 Kč 95 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 113 290 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
Celkem 44 505 000 Kč Pokles 30 559 300 Kč 14 015 722 Kč 46 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 400000 (Odbor školství ), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5168 (Služby zpracování dat)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Wolters Kluwer ČR, a.s.ARES 97 501,00 Kč
360000029 02.06.2021 97 501,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 97 501,00 Kč