Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 36 180 500 Kč 514 536 Kč 1 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 35 180 500 Kč 514 536 Kč 1 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 9 905 000 Kč Pokles 4 668 500 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 900 000 Kč Pokles 2 143 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 2 143 500 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 33 150 000 Kč Pokles 28 889 500 Kč 446 970 Kč 2 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 250 000 Kč 250 000 Kč 18 150 Kč 7 %
440 440 250 000 Kč 250 000 Kč 18 150 Kč 7 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 328 491 Kč 15 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 328 491 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 800 000 Kč Pokles 350 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 350 500 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 685 000 Kč Pokles 5 874 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 5 874 000 Kč 0 Kč 0 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč 450 000 Kč 67 566 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000 Kč 350 000 Kč 67 566 Kč 19 %
440 440 350 000 Kč 350 000 Kč 67 566 Kč 19 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 44 505 000 Kč Pokles 36 180 500 Kč 514 536 Kč 1 %