Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 30 556 300 Kč 21 227 216 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 29 546 300 Kč 21 113 926 Kč 71 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 113 290 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
3113 Základní školy 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 18 427 584 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 18 427 584 Kč 99 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 18 427 584 Kč 99 %
Celkem 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 18 456 042 Kč 92 %