Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství (ORG 400000) / 2021

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 44 505 000 Kč Pokles 37 304 000 Kč 302 682 Kč 1 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 505 000 Kč Pokles 36 304 000 Kč 302 682 Kč 1 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 4 050 000 Kč Pokles 3 570 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 4 050 000 Kč Pokles 3 570 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 3 570 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 16 575 000 Kč 16 575 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 16 575 000 Kč 16 575 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 16 575 000 Kč 16 575 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 0 Kč 0 %