Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2021

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 382 300 Kč 1 382 332 Kč 100 %
výdaje 7 165 000 Kč Navýšení 7 562 400 Kč 3 669 789 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 334 624 Kč 56 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč 410 000 Kč 29 610 Kč 7 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 4 290 000 Kč Navýšení 4 594 100 Kč 1 929 540 Kč 42 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3124 Speciální střední školy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč 410 000 Kč 29 610 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 16 000 Kč 11 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 16 000 Kč 11 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
5194 Věcné dary 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 545 000 Kč 155 635 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
539 539 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 192 000 Kč 33 471 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 414 300 Kč 290 609 Kč 21 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
539 539 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 334 624 Kč 56 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
5169 Nákup ostatních služeb 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 165 000 Kč Navýšení 7 562 400 Kč 3 669 789 Kč 49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 200 000,00 Kč
300000034 05.05.2021 200 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 200 000,00 Kč