Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 390000 (ORG 390000) / 2021

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 382 300 Kč 1 382 332 Kč 100 %
výdaje 7 165 000 Kč Navýšení 7 562 400 Kč 3 669 789 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 334 624 Kč 56 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
Kultura a sdělovací prostředky 410 000 Kč 410 000 Kč 29 610 Kč 7 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 4 290 000 Kč Navýšení 4 594 100 Kč 1 929 540 Kč 42 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3124 Speciální střední školy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 410 000 Kč 410 000 Kč 29 610 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
5492 Dary obyvatelstvu 150 000 Kč 150 000 Kč 16 000 Kč 11 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 16 000 Kč 11 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
5194 Věcné dary 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 545 000 Kč 155 635 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
539 539 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 400 000 Kč Pokles 192 000 Kč 33 471 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
5175 Pohoštění 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 1 414 300 Kč 290 609 Kč 21 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
539 539 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 334 624 Kč 56 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
5169 Nákup ostatních služeb 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
5175 Pohoštění 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
Celkem 7 165 000 Kč Navýšení 7 562 400 Kč 3 669 789 Kč 49 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390000 (390000), Paragraf 4378 (Terénní programy), Položka 5221 (Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Člověk v tísni o.p.s.ARES 70 000,00 Kč
300000141 23.06.2021 40 000,00 Kč
300000142 23.06.2021 30 000,00 Kč
Fokus Praha, z.ú.ARES 55 000,00 Kč
300000232 15.07.2021 55 000,00 Kč
PROGRESSIVE o. p. s.ARES 26 000,00 Kč
300000131 23.06.2021 26 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 151 000,00 Kč