Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370008 (ORG 370008) / 2021

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 147 194 Kč 276 %
výdaje 2 808 000 Kč 2 808 000 Kč 911 108 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Kultura a sdělovací prostředky 158 000 Kč 158 000 Kč 5 465 Kč 3 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 920 036 Kč 40 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3314 Činnosti knihovnické 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 920 036 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
5175 Pohoštění 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
637 637 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
Celkem 2 808 000 Kč 2 808 000 Kč 911 108 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (370008), Paragraf 3900 (Ostatní činnosti související se službami pro obyva), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Institute H21, z. ú.ARES 108 000,00 Kč
360000172 16.06.2021 108 000,00 Kč
DRAWetc. graphic artelier, s.r.o.ARES 44 770,00 Kč
360000086 08.12.2021 44 770,00 Kč
Ewing, s.r.o.ARES 26 620,00 Kč
360000293 16.11.2021 26 620,00 Kč
Hypnosis s.r.o.ARES 23 997,93 Kč
360000036 01.10.2021 23 997,93 Kč
Hub, s.r.o.ARES 8 000,00 Kč
360000087 08.12.2021 8 000,00 Kč
VASPORTARES 3 900,00 Kč
360000035 01.10.2021 3 900,00 Kč
SmetanaQ Events s.r.o.ARES 1 210,00 Kč
360000294 16.11.2021 1 210,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 216 497,93 Kč