Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370008 (ORG 370008) / 2021

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 147 194 Kč 276 %
výdaje 2 808 000 Kč 2 808 000 Kč 911 108 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Kultura a sdělovací prostředky 158 000 Kč 158 000 Kč 5 465 Kč 3 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 920 036 Kč 40 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3314 Činnosti knihovnické 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 920 036 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
5175 Pohoštění 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
637 637 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
Celkem 2 808 000 Kč 2 808 000 Kč 911 108 Kč 32 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370008 (370008), Paragraf 3317 (Výstavní činnost v kultuře), Položka 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč