Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370002 (ORG 370002) / 2021

Název:
370002 (370002)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 400 000 Kč Pokles 6 355 700 Kč 1 799 210 Kč 28 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 6 400 000 Kč Pokles 6 355 700 Kč 1 799 210 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 6 400 000 Kč Pokles 6 355 700 Kč 1 799 210 Kč 28 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 1 686 014 Kč 36 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 1 686 014 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000 Kč Pokles 1 652 700 Kč 113 196 Kč 7 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 652 700 Kč 113 196 Kč 7 %
Celkem 6 400 000 Kč Pokles 6 355 700 Kč 1 799 210 Kč 28 %