Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370001 (ORG 370001) / 2021

Název:
370001 (370001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Navýšení 406 700 Kč 25 000 Kč 6 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 300 000 Kč Navýšení 406 700 Kč 25 000 Kč 6 %