Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370000 (ORG 370000) / 2021

Název:
370000 (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 655 000 Kč Navýšení 1 905 000 Kč 312 343 Kč 16 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 62 343 Kč 4 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 62 343 Kč 4 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 655 000 Kč Navýšení 1 905 000 Kč 312 343 Kč 16 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (370000), Paragraf 5299 (Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st.), Položka 5321 (Neinvestiční dotace obcím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Město HodonínARES 50 000,00 Kč
300000268 27.07.2021 50 000,00 Kč
Obec MikulčiceARES 50 000,00 Kč
300000065 10.08.2021 50 000,00 Kč
Obec HruškyARES 50 000,00 Kč
300000093 18.08.2021 50 000,00 Kč
Obec LužiceARES 50 000,00 Kč
300000269 27.07.2021 50 000,00 Kč
Městys Moravská Nová VesARES 50 000,00 Kč
300000066 10.08.2021 50 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 250 000,00 Kč