Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 370000 (ORG 370000) / 2021

Název:
370000 (370000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 655 000 Kč Navýšení 1 905 000 Kč 520 734 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 270 734 Kč 18 %
Veřejná správa 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 270 734 Kč 18 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 11 435 Kč 6 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 11 435 Kč 6 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000 Kč 500 000 Kč 155 031 Kč 31 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 155 031 Kč 31 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč 100 000 Kč 43 227 Kč 43 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 43 227 Kč 43 %
5194 Věcné dary 150 000 Kč 150 000 Kč 36 041 Kč 24 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 36 041 Kč 24 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 655 000 Kč Navýšení 1 905 000 Kč 520 734 Kč 27 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370000 (370000), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Inter Flag s.r.o.ARES 1 843,00 Kč
360000199 20.05.2021 864,00 Kč
360000291 31.05.2021 979,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 9 592,00 Kč
Celkem 11 435,00 Kč