Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (ORG 340033) / 2021

Název:
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s (340033)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 6 055 000 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 6 055 000 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %