Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340008 (ORG 340008) / 2021

Název:
340008 (340008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
výdaje 5 355 000 Kč Navýšení 6 411 000 Kč 619 324 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 511 Kč 9 %
Školství a sociální věci 190 000 Kč Navýšení 334 100 Kč 143 984 Kč 43 %
Všeobecná pokladní správa 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 144 100 Kč 143 984 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 511 Kč 9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 250 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 250 Kč 26 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
934 934 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
5194 Věcné dary 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 5 355 000 Kč Navýšení 6 411 000 Kč 619 324 Kč 10 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340008 (340008), Paragraf 6223 (Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená)), Položka 5173 (Cestovné (tuzemské i zahraniční))
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč