Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340008 (ORG 340008) / 2021

Název:
340008 (340008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
výdaje 5 355 000 Kč Navýšení 6 411 000 Kč 619 324 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
Kultura a sdělovací prostředky 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 511 Kč 9 %
Školství a sociální věci 190 000 Kč Navýšení 334 100 Kč 143 984 Kč 43 %
Všeobecná pokladní správa 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 144 100 Kč 143 984 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 511 Kč 9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 250 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 250 Kč 26 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
934 934 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
5194 Věcné dary 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 5 355 000 Kč Navýšení 6 411 000 Kč 619 324 Kč 10 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340008 (340008), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
THEMA TRADE s.r.o.ARES 108 900,00 Kč
360000183 17.06.2021 108 900,00 Kč
Cinda ostrov s.r.o.ARES 72 600,00 Kč
360000197 18.06.2021 72 600,00 Kč
Hypnosis s.r.o.ARES 38 186,39 Kč
360000154 16.07.2021 38 186,39 Kč
Jambosh s.r.o.ARES 23 074,70 Kč
360000122 13.07.2021 23 074,70 Kč
Dům dětí a mládežeARES 15 500,00 Kč
360000080 09.07.2021 15 500,00 Kč
Bc. Lukáš HejdrychARES 12 000,00 Kč
360000121 13.07.2021 12 000,00 Kč
Jasmin TahirovićARES 4 500,00 Kč
360000123 13.07.2021 4 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 274 761,09 Kč