Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
výdaje 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 12 363 901 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Navýšení 16 590 700 Kč 10 535 679 Kč 64 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Navýšení 6 594 000 Kč 1 803 222 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 2 835 000 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 2 835 000 Kč 68 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 2 835 000 Kč 68 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Navýšení 2 777 500 Kč 1 783 449 Kč 64 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč 900 000 Kč 564 700 Kč 63 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 564 700 Kč 63 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 044 733 Kč 80 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 044 733 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 136 416 Kč 45 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 136 416 Kč 45 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 30 000 Kč 25 %
634 634 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 30 000 Kč 25 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 49 000 Kč 4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 49 000 Kč 6 %
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 49 000 Kč 6 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 250 000 Kč Navýšení 928 900 Kč 206 230 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 100 600 Kč 52 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 100 600 Kč 52 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 314 300 Kč 2 493 000 Kč 75 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 312 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 312 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 165 000 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 165 000 Kč 69 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 600 000 Kč Pokles 692 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 692 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč Navýšení 1 650 000 Kč 1 289 000 Kč 78 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 299 000 Kč 46 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 299 000 Kč 46 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 1 534 494 Kč 30 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 1 225 514 Kč 27 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 1 225 514 Kč 27 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 155 000 Kč 77 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 155 000 Kč 77 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 12 363 901 Kč 53 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3392 (Zájmová činnost v kultuře), Položka 5212 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Klásková DanaARES 65 000,00 Kč
300000004 03.08.2021 25 000,00 Kč
300000005 03.08.2021 25 000,00 Kč
300000048 18.10.2021 15 000,00 Kč
Václavová DenisaARES 60 000,00 Kč
300000038 06.09.2021 60 000,00 Kč
Zvolánek Marek 50 000,00 Kč
300000221 22.07.2021 50 000,00 Kč
Dana EšnerováARES 35 000,00 Kč
300000201 22.07.2021 35 000,00 Kč
Rozálie VíznerováARES 30 000,00 Kč
300000076 11.08.2021 30 000,00 Kč
Takáčová LenkaARES 20 000,00 Kč
300000002 04.10.2021 20 000,00 Kč
HAJDINOVÁ KLÁRAARES 20 000,00 Kč
300000283 29.07.2021 20 000,00 Kč
Kavlík KarelARES 20 000,00 Kč
300000266 27.07.2021 20 000,00 Kč
Horký MilanARES 12 000,00 Kč
300000220 22.07.2021 12 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 312 000,00 Kč