Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
výdaje 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 19 820 560 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Navýšení 16 590 700 Kč 13 971 766 Kč 84 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Navýšení 6 594 000 Kč 5 823 795 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
634 634 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Navýšení 3 216 500 Kč 2 459 366 Kč 76 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
634 634 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
634 634 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 984 415 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 250 000 Kč Navýšení 928 900 Kč 299 230 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 245 300 Kč 2 493 250 Kč 77 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 639 000 Kč 96 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 4 527 318 Kč 89 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 19 820 560 Kč 85 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3326 (Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd.), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Číhal JiříARES 193 600,00 Kč
360000273 26.05.2021 61 100,00 Kč
360000217 15.09.2021 39 500,00 Kč
360000294 21.10.2021 93 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 193 600,00 Kč