Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
výdaje 21 315 000 Kč Navýšení 22 730 100 Kč 9 733 335 Kč 43 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Pokles 16 111 100 Kč 8 104 345 Kč 50 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Navýšení 6 594 000 Kč 1 628 990 Kč 25 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Pokles 2 530 500 Kč 650 615 Kč 26 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč 900 000 Kč 489 700 Kč 54 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 489 700 Kč 54 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 123 315 Kč 10 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 123 315 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 250 000 Kč Navýšení 356 300 Kč 166 730 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 354 300 Kč 2 458 000 Kč 73 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 277 000 Kč 93 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 277 000 Kč 93 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 214 000 Kč 165 000 Kč 77 %
634 634 0 Kč Navýšení 214 000 Kč 165 000 Kč 77 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 600 000 Kč Pokles 772 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 772 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč Navýšení 1 550 000 Kč 1 169 000 Kč 75 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 299 000 Kč 54 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 299 000 Kč 54 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 1 360 263 Kč 27 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 36 300 Kč 57 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 36 300 Kč 57 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 250 000 Kč Navýšení 4 599 800 Kč 1 079 113 Kč 23 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 599 800 Kč 1 079 113 Kč 23 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Pokles 165 100 Kč 155 000 Kč 94 %
434 434 200 000 Kč Pokles 165 100 Kč 155 000 Kč 94 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 315 000 Kč Navýšení 22 730 100 Kč 9 733 335 Kč 43 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3319 (Ostatní záležitosti kultury), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
SecondLand z.s.ARES 15 000,00 Kč
300000185 16.07.2021 15 000,00 Kč
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.ARES 15 000,00 Kč
300000267 27.07.2021 15 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 30 000,00 Kč