Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 315 000 Kč Pokles 21 298 300 Kč 4 779 359 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Pokles 16 111 100 Kč 3 822 110 Kč 24 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Pokles 5 162 200 Kč 957 249 Kč 19 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Pokles 2 530 500 Kč 216 380 Kč 9 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč 900 000 Kč 122 000 Kč 14 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 122 000 Kč 14 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 94 380 Kč 8 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 94 380 Kč 8 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 250 000 Kč Navýšení 356 300 Kč 166 730 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 479 300 Kč 40 000 Kč 1 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 414 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 414 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 475 000 Kč 40 000 Kč 8 %
634 634 0 Kč Navýšení 475 000 Kč 40 000 Kč 8 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 366 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 366 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 600 000 Kč Pokles 827 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 827 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč 1 425 000 Kč 684 000 Kč 48 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 49 000 Kč 11 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 49 000 Kč 11 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 770 000 Kč 595 000 Kč 77 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 770 000 Kč 595 000 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Pokles 3 662 200 Kč 688 522 Kč 19 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 250 000 Kč Pokles 3 195 900 Kč 477 372 Kč 15 %
434 434 3 250 000 Kč Pokles 3 195 900 Kč 477 372 Kč 15 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 49 850 Kč 62 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 49 850 Kč 62 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Pokles 125 100 Kč 115 000 Kč 92 %
434 434 200 000 Kč Pokles 125 100 Kč 115 000 Kč 92 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Pokles 85 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 85 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 315 000 Kč Pokles 21 298 300 Kč 4 779 359 Kč 22 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340005 (Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi,...), Paragraf 3317 (Výstavní činnost v kultuře), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 945 000,00 Kč
Celkem 945 000,00 Kč