Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
výdaje 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 19 820 560 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Navýšení 16 590 700 Kč 13 971 766 Kč 84 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Navýšení 6 594 000 Kč 5 823 795 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
634 634 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Navýšení 3 216 500 Kč 2 459 366 Kč 76 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
634 634 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
5194 Věcné dary 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
634 634 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 800 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 984 415 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 250 000 Kč Navýšení 928 900 Kč 299 230 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 245 300 Kč 2 493 250 Kč 77 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 425 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 639 000 Kč 96 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 4 527 318 Kč 89 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
5175 Pohoštění 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 315 000 Kč Navýšení 23 209 700 Kč 19 820 560 Kč 85 %