Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (ORG 340005) / 2021

Název:
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 315 000 Kč Navýšení 21 358 300 Kč 3 263 398 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 16 135 000 Kč Navýšení 16 196 100 Kč 2 855 630 Kč 18 %
Tělovýchova a zájmová činnost 5 180 000 Kč Pokles 5 162 200 Kč 407 768 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 0 Kč 0 %