Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340000 (ORG 340000) / 2021

Název:
340000 (340000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 6 389 947 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 9 090 000 Kč Pokles 8 984 500 Kč 6 280 182 Kč 70 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 5 334 289 Kč 74 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 850 000 Kč Pokles 1 744 500 Kč 945 893 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
634 634 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
5175 Pohoštění 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
Celkem 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 6 389 947 Kč 70 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340000 (340000), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5194 (Věcné dary)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Czech Archives s.r.o.ARES 200 000,00 Kč
360000215 27.05.2021 100 000,00 Kč
360000021 01.07.2021 100 000,00 Kč
Czech Archives, s. r. o.ARES 90 700,00 Kč
360000417 20.12.2021 90 700,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 290 700,00 Kč