Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340000 (ORG 340000) / 2021

Název:
340000 (340000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 6 389 947 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 9 090 000 Kč Pokles 8 984 500 Kč 6 280 182 Kč 70 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 5 334 289 Kč 74 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 850 000 Kč Pokles 1 744 500 Kč 945 893 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
634 634 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
5169 Nákup ostatních služeb 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
5175 Pohoštění 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
Celkem 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 6 389 947 Kč 70 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 340000 (340000), Paragraf 3349 (Ost.záležitosti sdělovacích prostředků), Položka 5041 (Odměny za užití duševního vlastnictví)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Martin MALÝARES 107 085,00 Kč
360000020 01.07.2021 8 470,00 Kč
360000081 10.08.2021 20 570,00 Kč
360000080 08.10.2021 38 115,00 Kč
360000326 16.12.2021 21 780,00 Kč
360000710 27.12.2021 18 150,00 Kč
Fairaizl MichalARES 70 200,00 Kč
360000068 12.02.2021 2 100,00 Kč
360000091 09.06.2021 4 200,00 Kč
360000086 09.07.2021 12 900,00 Kč
360000080 10.08.2021 900,00 Kč
360000164 10.09.2021 2 100,00 Kč
360000088 11.10.2021 10 500,00 Kč
360000278 16.11.2021 8 700,00 Kč
360000118 09.12.2021 14 400,00 Kč
360000709 27.12.2021 14 400,00 Kč
Filip VidoARES 23 000,00 Kč
360000174 18.02.2021 3 000,00 Kč
360000086 10.03.2021 7 000,00 Kč
360000259 24.06.2021 4 500,00 Kč
360000085 09.07.2021 6 500,00 Kč
360000161 10.09.2021 2 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 200 285,00 Kč