Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 340000 (ORG 340000) / 2021

Název:
340000 (340000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 2 130 567 Kč 23 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Kultura a sdělovací prostředky 9 090 000 Kč Pokles 8 984 500 Kč 2 036 167 Kč 23 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 94 400 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 94 400 Kč 96 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 94 400 Kč 96 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 94 400 Kč 96 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 1 858 569 Kč 26 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400 000 Kč 400 000 Kč 16 300 Kč 4 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 16 300 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 1 842 269 Kč 27 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 1 842 269 Kč 27 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 850 000 Kč Pokles 1 744 500 Kč 177 598 Kč 10 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000 Kč 400 000 Kč 77 598 Kč 19 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 77 598 Kč 19 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 250 000 Kč Pokles 853 800 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 853 800 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 100 000 Kč 34 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 100 000 Kč 34 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 10 190 000 Kč Pokles 9 183 100 Kč 2 130 567 Kč 23 %