Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2792102000000 (ORG 2792102000000) / 2021

Název:
2792102000000 (2792102000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %