Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2661601000000 (ORG 2661601000000) / 2021

Název:
2661601000000 (2661601000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2661601000000 (2661601000000), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 16 888,00 Kč
300000140 22.12.2021 8 444,00 Kč
300000140 22.12.2021 8 444,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 16 888,00 Kč