Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2661362000000 (ORG 2661362000000) / 2021

Název:
2661362000000 (2661362000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
výdaje 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
Celkem 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %