Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (ORG 2621402000000) / 2021

Název:
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
výdaje 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 597 598 Kč 2985 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 559 252 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 559 252 Kč 2979 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč -40 158 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 2 449 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -42 607 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 18 608 002 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 18 608 002 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0 Kč -26 079 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -26 079 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 587 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 587 100 Kč 0 Kč 0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 597 598 Kč 2985 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2621402000000 (ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
M.C.B. Properties s.r.o.ARES 2 448,85 Kč
950000065 01.12.2021 1 224,42 Kč
950000065 01.12.2021 244,89 Kč
950000065 01.12.2021 979,54 Kč
Af Office, s.r.o.ARES -42 607,00 Kč
950000001 02.11.2021 -2 267,09 Kč
950000001 02.11.2021 -11 335,43 Kč
950000001 02.11.2021 -9 068,34 Kč
950000004 07.12.2021 -1 993,61 Kč
950000004 07.12.2021 -9 968,07 Kč
950000004 07.12.2021 -7 974,46 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem -40 158,15 Kč