Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (ORG 2621402000000) / 2021

Název:
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
výdaje 0 Kč Navýšení 4 605 100 Kč 5 581 743 Kč 121 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 4 605 100 Kč 5 543 397 Kč 120 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 5 566 068 Kč 121 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 5 566 068 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 5 566 068 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 5 566 068 Kč 121 %