Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (ORG 2621402000000) / 2021

Název:
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 0 Kč 0 %
výdaje 0 Kč Navýšení 17 139 600 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 17 139 600 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 17 121 600 Kč 0 Kč 0 %
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 17 121 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 121 600 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 17 121 600 Kč 0 Kč 0 %