Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260001 (ORG 260001) / 2021

Název:
260001 (260001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 4 820 000 Kč 4 429 381 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 329 381 Kč 46 %
Životní prostředí 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3729 Ostatní nakládání s odpady 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
226 226 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 329 381 Kč 46 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 310 039 Kč 60 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 310 039 Kč 60 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
Celkem 0 Kč Navýšení 4 820 000 Kč 4 429 381 Kč 92 %