Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2021

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 9 042 000 Kč 9 053 119 Kč 100 %
výdaje 261 894 000 Kč Navýšení 270 224 300 Kč 120 307 090 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 91 400 Kč 9 %
Veřejná správa 261 894 000 Kč Navýšení 269 149 500 Kč 120 215 690 Kč 45 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 91 400 Kč 9 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 91 400 Kč 9 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 91 400 Kč 9 %
6112 Zastupitelstva obcí 26 090 000 Kč 26 090 000 Kč 12 275 613 Kč 47 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 8 362 327 Kč 46 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 8 362 327 Kč 46 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 143 371 Kč 60 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 143 371 Kč 60 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 764 821 Kč 50 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 764 821 Kč 50 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 911 644 Kč 52 %
926 926 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 911 644 Kč 52 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 000 Kč 80 000 Kč 29 889 Kč 37 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 29 889 Kč 37 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000 Kč 80 000 Kč 28 300 Kč 35 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 28 300 Kč 35 %
5163 Služby peněžních ústavů 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 884 000 Kč 4 884 000 Kč 0 Kč 0 %
5019 Ostatní platy 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
5161 Služby pošt 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 0 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 0 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 230 920 000 Kč Navýšení 238 175 500 Kč 107 940 077 Kč 45 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 164 079 300 Kč 74 883 532 Kč 46 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 164 079 300 Kč 74 883 532 Kč 46 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 000 Kč Pokles 6 876 900 Kč 3 841 702 Kč 56 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 876 900 Kč 3 841 702 Kč 56 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 100 000 Kč Navýšení 42 486 000 Kč 19 654 002 Kč 46 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 42 486 000 Kč 19 654 002 Kč 46 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 950 000 Kč Navýšení 15 452 600 Kč 7 166 813 Kč 46 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 452 600 Kč 7 166 813 Kč 46 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 850 000 Kč 850 000 Kč 360 106 Kč 42 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 360 106 Kč 42 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5161 Služby pošt 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 230 850 Kč 42 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 230 850 Kč 42 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 6 536 Kč 5 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 6 536 Kč 5 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 31 460 Kč 6 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 31 460 Kč 6 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Navýšení 2 421 900 Kč 390 840 Kč 16 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 421 900 Kč 390 840 Kč 16 %
5169 Nákup ostatních služeb 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 268 301 Kč 38 %
926 926 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 268 301 Kč 38 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 000 Kč Navýšení 286 000 Kč 9 340 Kč 3 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 286 000 Kč 9 340 Kč 3 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 13 262 Kč 17 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 13 262 Kč 17 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 300 000 Kč 300 000 Kč 66 300 Kč 22 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 66 300 Kč 22 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 004 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 004 Kč 67 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 800 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 741 814 Kč 37 %
926 926 1 800 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 741 814 Kč 37 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 261 894 000 Kč Navýšení 270 224 300 Kč 120 307 090 Kč 45 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (260000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5424 (Náhrady mezd v době nemoci)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 741 813,95 Kč
Celkem 741 813,95 Kč