Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2021

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 15 634 300 Kč 15 635 349 Kč 100 %
výdaje 261 894 000 Kč Navýšení 277 540 600 Kč 260 881 999 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
Veřejná správa 261 894 000 Kč Navýšení 276 465 800 Kč 260 101 599 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
6112 Zastupitelstva obcí 26 090 000 Kč Pokles 25 984 500 Kč 24 383 043 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč 150 000 Kč 12 852 Kč 9 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 12 852 Kč 9 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 77 052 Kč 53 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 77 052 Kč 53 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
926 926 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
926 926 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 500 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 3 534 564 Kč 98 %
926 926 3 500 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 3 534 564 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 750 000 Kč Navýšení 1 788 400 Kč 1 715 145 Kč 96 %
926 926 1 750 000 Kč Navýšení 1 788 400 Kč 1 715 145 Kč 96 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 000 Kč 80 000 Kč 59 860 Kč 75 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 59 860 Kč 75 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč 50 000 Kč 4 345 Kč 9 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 4 345 Kč 9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000 Kč 80 000 Kč 57 100 Kč 71 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 57 100 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 955 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 955 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
926 926 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 884 000 Kč Pokles 4 254 900 Kč 2 643 091 Kč 62 %
5019 Ostatní platy 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
5161 Služby pošt 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 660 000 Kč 660 000 Kč 282 500 Kč 43 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 282 500 Kč 43 %
6171 Činnost místní správy 230 920 000 Kč Navýšení 246 226 400 Kč 233 075 465 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
926 926 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
926 926 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
926 926 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
926 926 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
5161 Služby pošt 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
926 926 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
926 926 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 800 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 1 585 129 Kč 94 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 1 585 129 Kč 94 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 3 063 201 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 3 063 201 Kč - - - -
Celkem 261 894 000 Kč Navýšení 277 540 600 Kč 260 881 999 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 260000 (260000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 253 980,00 Kč
360000041 02.03.2021 1 004,00 Kč
360000140 12.03.2021 3 180,00 Kč
360000139 12.03.2021 3 180,00 Kč
360000138 12.03.2021 3 180,00 Kč
360000137 14.05.2021 -680,00 Kč
360000139 14.05.2021 -680,00 Kč
360000138 14.05.2021 -680,00 Kč
950000051 21.06.2021 -1 004,00 Kč
360000041 07.07.2021 13 600,00 Kč
360000139 14.07.2021 22 710,00 Kč
360000285 28.07.2021 12 800,00 Kč
360000131 12.08.2021 3 180,00 Kč
360000150 13.08.2021 12 800,00 Kč
360000057 07.09.2021 2 191,00 Kč
360000290 22.09.2021 22 710,00 Kč
360000289 22.09.2021 22 710,00 Kč
360000288 22.09.2021 13 600,00 Kč
360000292 22.09.2021 22 710,00 Kč
360000291 22.09.2021 1 200,00 Kč
360000034 01.10.2021 3 180,00 Kč
360000037 02.11.2021 1 870,00 Kč
360000174 12.11.2021 1 360,00 Kč
360000314 23.11.2021 2 271,00 Kč
360000131 07.12.2021 12 800,00 Kč
360000082 08.12.2021 22 710,00 Kč
360000228 14.12.2021 15 400,00 Kč
360000361 17.12.2021 21 910,00 Kč
360000448 21.12.2021 -1 060,00 Kč
360000447 21.12.2021 -1 060,00 Kč
360000699 27.12.2021 22 710,00 Kč
360000741 29.12.2021 2 271,00 Kč
950000166 31.12.2021 -2 271,00 Kč
950000164 31.12.2021 -2 271,00 Kč
950000169 31.12.2021 -2 191,00 Kč
950000168 31.12.2021 -1 360,00 Kč
RENTEL a.s.ARES 226 270,00 Kč
360000206 23.03.2021 52 030,00 Kč
360000288 15.12.2021 174 240,00 Kč
Mgr. Loskot Stanislav, MBAARES 140 723,00 Kč
360000154 22.04.2021 8 470,00 Kč
360000227 28.04.2021 2 420,00 Kč
360000133 13.05.2021 7 260,00 Kč
360000210 27.05.2021 3 872,00 Kč
360000089 09.06.2021 6 050,00 Kč
360000204 21.06.2021 22 687,50 Kč
360000330 30.06.2021 29 947,50 Kč
360000162 19.07.2021 4 840,00 Kč
360000107 11.08.2021 3 630,00 Kč
360000131 09.09.2021 3 630,00 Kč
360000413 29.10.2021 47 916,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 82 280,00 Kč
360000234 14.12.2021 48 400,00 Kč
360000485 21.12.2021 33 880,00 Kč
Aliaves & Co., a.s.ARES 75 941,00 Kč
360000031 03.09.2021 2 990,00 Kč
360000029 01.10.2021 2 620,00 Kč
360000252 19.10.2021 49 201,00 Kč
360000293 21.10.2021 3 590,00 Kč
360000411 29.10.2021 6 250,00 Kč
360000154 09.11.2021 2 620,00 Kč
360000157 10.12.2021 8 670,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 71 300,00 Kč
360000078 06.05.2021 4 000,00 Kč
360000115 12.05.2021 2 100,00 Kč
360000024 02.06.2021 2 100,00 Kč
360000023 02.06.2021 9 200,00 Kč
360000111 10.06.2021 4 000,00 Kč
360000169 16.06.2021 6 300,00 Kč
360000168 16.06.2021 9 450,00 Kč
360000061 08.07.2021 4 200,00 Kč
360000157 16.08.2021 2 500,00 Kč
360000212 23.08.2021 4 200,00 Kč
360000179 18.10.2021 2 100,00 Kč
360000412 29.10.2021 2 100,00 Kč
360000331 25.11.2021 6 600,00 Kč
360000252 14.12.2021 2 100,00 Kč
360000654 23.12.2021 10 350,00 Kč
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 66 830,00 Kč
360000097 10.02.2021 5 670,00 Kč
360000085 14.04.2021 1 790,00 Kč
360000121 16.04.2021 3 580,00 Kč
360000211 27.05.2021 1 790,00 Kč
360000166 16.06.2021 1 790,00 Kč
360000329 30.06.2021 1 790,00 Kč
360000329 30.06.2021 7 160,00 Kč
360000062 08.07.2021 3 580,00 Kč
360000095 12.07.2021 5 370,00 Kč
360000129 09.09.2021 5 370,00 Kč
360000290 21.10.2021 8 950,00 Kč
360000355 24.11.2021 7 160,00 Kč
360000484 21.12.2021 7 400,00 Kč
950000047 21.12.2021 1 850,00 Kč
950000047 21.12.2021 -1 850,00 Kč
360000487 21.12.2021 1 850,00 Kč
360000744 29.12.2021 3 580,00 Kč
Radovan DávidARES 63 050,00 Kč
360000127 29.01.2021 3 180,00 Kč
360000052 05.02.2021 1 590,00 Kč
360000121 15.02.2021 3 180,00 Kč
360000178 22.02.2021 1 590,00 Kč
360000223 24.02.2021 7 950,00 Kč
360000197 23.03.2021 4 770,00 Kč
360000214 27.05.2021 3 180,00 Kč
360000200 18.06.2021 10 580,00 Kč
360000130 09.09.2021 1 590,00 Kč
360000031 01.10.2021 990,00 Kč
360000226 14.10.2021 3 180,00 Kč
360000329 25.11.2021 1 590,00 Kč
360000489 21.12.2021 6 360,00 Kč
360000492 21.12.2021 1 590,00 Kč
360000491 21.12.2021 4 770,00 Kč
360000490 21.12.2021 4 770,00 Kč
360000658 23.12.2021 2 190,00 Kč
AQE advisors, a.s.ARES 59 895,00 Kč
360000745 29.12.2021 59 895,00 Kč
Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUSARES 53 630,00 Kč
360000143 16.02.2021 1 600,00 Kč
360000122 16.04.2021 1 600,00 Kč
360000226 28.04.2021 3 200,00 Kč
360000033 03.06.2021 1 700,00 Kč
360000128 11.06.2021 4 800,00 Kč
360000248 23.06.2021 4 800,00 Kč
360000063 08.07.2021 2 400,00 Kč
360000060 08.07.2021 1 600,00 Kč
360000293 30.08.2021 2 600,00 Kč
360000294 30.08.2021 2 600,00 Kč
360000030 01.10.2021 7 960,00 Kč
360000148 13.10.2021 4 800,00 Kč
360000414 29.10.2021 1 600,00 Kč
360000357 24.11.2021 1 600,00 Kč
360000137 07.12.2021 1 600,00 Kč
360000230 14.12.2021 5 970,00 Kč
360000486 21.12.2021 3 200,00 Kč
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.ARES 51 350,00 Kč
360000341 24.09.2021 6 750,00 Kč
360000033 01.10.2021 2 250,00 Kč
360000147 13.10.2021 2 250,00 Kč
360000146 13.10.2021 15 750,00 Kč
360000249 19.10.2021 2 250,00 Kč
360000254 19.10.2021 2 200,00 Kč
360000416 29.10.2021 2 250,00 Kč
360000333 25.11.2021 4 500,00 Kč
360000386 26.11.2021 4 500,00 Kč
360000133 07.12.2021 2 250,00 Kč
360000289 15.12.2021 4 500,00 Kč
360000488 21.12.2021 1 900,00 Kč
900000017 28.12.2021 -2 250,00 Kč
950000066 28.12.2021 -6 525,00 Kč
950000068 28.12.2021 -2 200,00 Kč
900000017 28.12.2021 2 250,00 Kč
950000067 28.12.2021 2 250,00 Kč
900000017 28.12.2021 -2 250,00 Kč
950000067 28.12.2021 -2 250,00 Kč
900000017 28.12.2021 2 250,00 Kč
950000066 28.12.2021 6 525,00 Kč
950000068 28.12.2021 2 200,00 Kč
Ing. Radim MartynekARES 47 600,00 Kč
360000292 21.10.2021 23 800,00 Kč
360000338 25.11.2021 23 800,00 Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.ARES 36 300,00 Kč
360000742 29.12.2021 36 300,00 Kč
EXPONET s. r. o.ARES 33 880,00 Kč
360000170 18.05.2021 13 552,00 Kč
360000272 26.05.2021 2 420,00 Kč
360000199 18.06.2021 5 808,00 Kč
360000153 09.11.2021 12 100,00 Kč
DYNATECH s.r.o.ARES 29 040,00 Kč
360000028 01.10.2021 29 040,00 Kč
Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkůARES 28 000,00 Kč
360000015 01.09.2021 28 000,00 Kč
Oldřich BednářARES 27 090,00 Kč
360000075 05.10.2021 12 950,00 Kč
360000215 11.11.2021 4 980,00 Kč
360000134 07.12.2021 9 160,00 Kč
Noveko 96 vzdělávání spol. s.r.o.ARES 22 380,00 Kč
360000081 22.01.2021 2 000,00 Kč
360000130 13.05.2021 4 000,00 Kč
360000181 17.06.2021 4 400,00 Kč
360000332 25.11.2021 11 980,00 Kč
RNDr.Ivana Hexnerová-BOVA POLYGONARES 20 117,00 Kč
360000173 18.02.2021 6 870,00 Kč
360000158 17.05.2021 3 454,00 Kč
360000167 16.06.2021 1 975,00 Kč
360000259 26.08.2021 2 436,00 Kč
360000032 01.10.2021 2 058,00 Kč
950000007 11.10.2021 -130,00 Kč
360000231 14.12.2021 3 454,00 Kč
Marbes s.r.o.ARES 18 150,00 Kč
360000303 29.07.2021 18 150,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 17 790,00 Kč
360000010 08.01.2021 1 590,00 Kč
360000198 23.03.2021 1 690,00 Kč
360000084 07.05.2021 3 180,00 Kč
360000159 17.05.2021 3 380,00 Kč
360000156 10.12.2021 4 770,00 Kč
360000743 29.12.2021 3 180,00 Kč
SCIENS s.r.o.ARES 17 230,00 Kč
360000182 17.06.2021 2 190,00 Kč
360000307 29.07.2021 2 490,00 Kč
360000415 29.10.2021 5 380,00 Kč
360000337 25.11.2021 7 170,00 Kč
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právníARES 15 500,00 Kč
360000212 27.04.2021 1 950,00 Kč
360000213 27.04.2021 1 950,00 Kč
360000213 27.05.2021 1 900,00 Kč
360000212 27.05.2021 1 900,00 Kč
360000129 11.06.2021 1 900,00 Kč
360000130 11.06.2021 1 900,00 Kč
360000227 14.10.2021 4 000,00 Kč
Výzkumný ústav bezpečnosti PráceARES 14 520,00 Kč
360000185 13.09.2021 14 520,00 Kč
Mgr. Stanislav LoskotARES 14 520,00 Kč
360000038 02.11.2021 7 260,00 Kč
360000068 05.11.2021 6 050,00 Kč
360000163 10.12.2021 1 210,00 Kč
Vysoká škola ekonomická v PrazeARES 14 157,00 Kč
360000196 15.10.2021 14 157,00 Kč
Kalis, s.r.o.ARES 14 040,00 Kč
360000199 23.02.2021 14 040,00 Kč
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.ARES 13 855,00 Kč
360000149 13.10.2021 5 046,00 Kč
360000228 14.10.2021 2 892,00 Kč
360000659 23.12.2021 5 917,00 Kč
Ing. Lenka ŠíšováARES 11 940,00 Kč
360000229 14.12.2021 3 980,00 Kč
360000233 14.12.2021 7 960,00 Kč
INTEGRA CENTRUM s.r.o.ARES 7 800,00 Kč
360000342 24.09.2021 2 600,00 Kč
360000195 15.10.2021 5 200,00 Kč
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 7 400,00 Kč
360000289 21.10.2021 3 700,00 Kč
360000067 05.11.2021 3 700,00 Kč
ExcelTown, s.r.o.ARES 7 260,00 Kč
360000185 18.08.2021 3 509,00 Kč
360000128 09.09.2021 3 751,00 Kč
EDUPOL v.o.s.ARES 7 200,00 Kč
360000271 26.05.2021 7 200,00 Kč
TSM spol., s.r.o.ARES 7 160,00 Kč
360000061 08.06.2021 7 160,00 Kč
CIRCLE Education s.r.o.ARES 6 600,00 Kč
360000083 07.05.2021 2 200,00 Kč
360000330 25.11.2021 4 400,00 Kč
Institut komunitního rozvoje, z.s.ARES 6 000,00 Kč
360000214 11.11.2021 6 000,00 Kč
Triada, spol. s.r.o.ARES 5 980,00 Kč
360000282 31.08.2021 2 990,00 Kč
360000657 23.12.2021 2 990,00 Kč
Studio W s.r.o.ARES 5 808,00 Kč
360000343 24.09.2021 5 808,00 Kč
Anag, spol.s.r.o.ARES 5 080,00 Kč
360000288 21.10.2021 2 490,00 Kč
360000336 25.11.2021 2 590,00 Kč
Ing. Miroslav KřižkaARES 4 900,00 Kč
360000340 24.09.2021 4 900,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.ARES 4 890,00 Kč
360000209 27.05.2021 1 990,00 Kč
360000087 11.10.2021 2 900,00 Kč
Ing. Magdaléna StaráARES 4 800,00 Kč
360000047 04.06.2021 3 200,00 Kč
360000328 30.06.2021 1 600,00 Kč
Orkam Plzeň s.r.o.ARES 4 200,00 Kč
360000094 12.07.2021 4 200,00 Kč
Nakladatelství FORUM s.r.o.ARES 4 141,83 Kč
360000135 07.12.2021 4 141,83 Kč
Ing. Luděk TesařARES 3 998,00 Kč
360000213 11.11.2021 3 998,00 Kč
CPI Hotels, a.s.ARES 3 930,00 Kč
360000104 08.09.2021 1 965,00 Kč
360000160 10.09.2021 1 965,00 Kč
Edcoma, s.r.o.ARES 2 964,50 Kč
360000365 26.10.2021 2 964,50 Kč
CIRCLE Education, s.r.o.ARES 2 200,00 Kč
360000228 28.04.2021 2 200,00 Kč
info.com s.r.o.ARES 2 117,50 Kč
360000186 18.08.2021 1 815,00 Kč
360000238 16.09.2021 302,50 Kč
IntellegoARES 2 057,00 Kč
360000225 22.06.2021 2 057,00 Kč
STUDIO AXIS, spol. s r.o.ARES 1 790,00 Kč
360000150 13.10.2021 1 790,00 Kč
NEWTON Media, a.s.ARES 1 600,00 Kč
360000069 05.11.2021 1 600,00 Kč
Ing. Stará MagdalénaARES 1 600,00 Kč
360000053 05.02.2021 1 600,00 Kč
CATANIA GROUP s.r.o.ARES 1 490,00 Kč
360000082 07.05.2021 1 490,00 Kč
Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o.ARES 969,00 Kč
360000034 14.01.2021 969,00 Kč
VIAVIS a.s.ARES 908,00 Kč
360000158 10.12.2021 908,00 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.ARES 432,00 Kč
360000757 28.12.2021 432,00 Kč
Česká společnost pro jakost, z.s.ARES 0,00 Kč
360000756 28.12.2021 59 144,80 Kč
950000147 31.12.2021 -59 144,80 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -15 548,30 Kč
Celkem 1 641 085,53 Kč