Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 260000 (ORG 260000) / 2021

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 15 634 300 Kč 15 635 349 Kč 100 %
výdaje 261 894 000 Kč Navýšení 277 540 600 Kč 260 881 999 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
Veřejná správa 261 894 000 Kč Navýšení 276 465 800 Kč 260 101 599 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
6112 Zastupitelstva obcí 26 090 000 Kč Pokles 25 984 500 Kč 24 383 043 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 150 000 Kč 150 000 Kč 12 852 Kč 9 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 12 852 Kč 9 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 77 052 Kč 53 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 77 052 Kč 53 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
926 926 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
926 926 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 500 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 3 534 564 Kč 98 %
926 926 3 500 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 3 534 564 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 750 000 Kč Navýšení 1 788 400 Kč 1 715 145 Kč 96 %
926 926 1 750 000 Kč Navýšení 1 788 400 Kč 1 715 145 Kč 96 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 000 Kč 80 000 Kč 59 860 Kč 75 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 59 860 Kč 75 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 000 Kč 50 000 Kč 4 345 Kč 9 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 4 345 Kč 9 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000 Kč 80 000 Kč 57 100 Kč 71 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 57 100 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 955 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 955 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
926 926 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 4 884 000 Kč Pokles 4 254 900 Kč 2 643 091 Kč 62 %
5019 Ostatní platy 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
5161 Služby pošt 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 660 000 Kč 660 000 Kč 282 500 Kč 43 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 282 500 Kč 43 %
6171 Činnost místní správy 230 920 000 Kč Navýšení 246 226 400 Kč 233 075 465 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
926 926 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
926 926 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
926 926 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
926 926 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
5161 Služby pošt 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
926 926 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
5169 Nákup ostatních služeb 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
926 926 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
5176 Účastnické poplatky na konference 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 800 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 1 585 129 Kč 94 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 1 585 129 Kč 94 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 3 063 201 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč 3 063 201 Kč - - - -
Celkem 261 894 000 Kč Navýšení 277 540 600 Kč 260 881 999 Kč 94 %