Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje OPP - pól růstu MŠ Kurandové (ORG 2541137000000) / 2021

Název:
OPP - pól růstu MŠ Kurandové (2541137000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
výdaje 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
440 440 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
Celkem 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %