Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (ORG 2541098000000) / 2021

Název:
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (2541098000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 333 032 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 339 732 Kč 102 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 335 532 Kč 101 %
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 335 532 Kč 101 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč 0 Kč 20 976 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 20 976 Kč - - - -
6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 339 732 Kč 102 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 2541098000000 ( ZŠ Drtinova - modernizace zařízení), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
MIDA Consulting, s.r.o.ARES 4 200,00 Kč
950000076 24.03.2021 24 200,00 Kč
950000028 16.04.2021 -20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 4 200,00 Kč