Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje OPPPR - MŠ Lohniského (ORG 2541005000000) / 2021

Název:
OPPPR - MŠ Lohniského (2541005000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 845 000 Kč 900 000 Kč 49 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 845 000 Kč 900 000 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 845 000 Kč 900 000 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %