Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 2451230000000 (ORG 2451230000000) / 2021

Název:
2451230000000 (2451230000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %