Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor informatiky (ORG 240000) / 2021

Název:
Odbor informatiky (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 29 567 500 Kč 29 567 500 Kč 6 388 748 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 29 567 500 Kč 29 567 500 Kč 6 388 748 Kč 22 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 120 000 Kč 120 000 Kč 1 948 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 120 000 Kč 120 000 Kč 1 948 Kč 2 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 1 948 Kč 2 %
Celkem 120 000 Kč 120 000 Kč 1 948 Kč 2 %