Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor informatiky (ORG 240000) / 2021

Název:
Odbor informatiky (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 308 000 Kč 308 000 Kč 100 %
výdaje 29 567 500 Kč Navýšení 30 223 500 Kč 16 985 682 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 29 567 500 Kč Navýšení 30 223 500 Kč 16 985 682 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
Celkem 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %