Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 180038 (ORG 180038) / 2021

Název:
180038 (180038)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 120 645 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 120 645 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 120 645 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
518 518 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 119 700 Kč 119 677 Kč 100 %
518 518 0 Kč Navýšení 119 700 Kč 119 677 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 120 645 Kč 100 %