Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy (ORG 180029) / 2021

Název:
Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy (180029)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -